IV tarptautinis vaikų festivalis ,,Baltų raštai – 2012“

Respublikinės III autentiškos lietuvių liaudies dainos šventės ,,Po tėviškės dangum“ tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis šimtmečių išbandytais, protėvių išmintimi dvelkiančiais tautosakos kūriniais – lietuvių liaudies dainomis, ugdyti istorinę atmintį, stiprinti meilę gimtajam kraštui, tėvų ir protėvių idealams bei vertybėms.
Vilkaviškio muzikos mokyklos  kanklių ansamblis (vadovė Daiva Venienė)  buvo pakviestas prisijungti prie kitų penkiolikos kolektyvų. Visa šventės programa buvo atliekama bendrai, bet kiekvienas kolektyvas savo dainą dainavo scenoje ir jai vadovavo. Judėjimas ratu vienijo visus.
Laura, Viktorija, Margarita, Elžbieta, Viktorija, Tomas, Ieva, Jovita ir Gabija  neužmirš renginio ir galės kitus pamokyti šventės dainų, nes kiekvienas dalyvis gavo po knygelę, kurioje buvo visos šventės dainos .
Smagu dar ir dėl to, kad jau gavome kvietimą kitai šventei. Dainuokime ir grokime toliau.