IV respublikinis muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento (fortepijono) festivalis – konkursas “Pavasario garsai”

Kovo 20 d. pirmąjį kartą mūsų mokyklos II – ojo instrumento metodinės grupės mokiniai dalyvavo Kaišiadorių meno mokyklos organizuojamame respublikiniame festivalyje – konkurse „Pavasario garsai”, kuris vyko Rumšiškių kultūros centre. Konkursui ruošėsi trys mokyklos moksleivės: Ugnė Grikietytė – mokytoja Ž. Alkevičienė, Laura Ragaišytė – mokytoja D. Matulaitienė, Emilija Klimašauskaitė – mokytoja E. Balčienė.

  Dalyviai buvo skirstomi į tris kategorijas: I (2-3kl.), II (4-5kl.), III (6-7kl.) ir turėjo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius. Iš viso konkurse dalyvavo net 50 atlikėjų, kurių didžioji dalis atvyko iš Kauno A. Kačanausko, M. Petrausko, Kaišiadorių muzikos ir meno m-lų. Taip pat ir Ukmergės, Lazdijų, Vilniaus ir Vilkaviškio muzikos ir meno mokyklų.

  Labai džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokinės pasirodė itin šauniai ir komisijos buvo įvertintos aukščiausiais balais. Ugnė Grikietytė ir Laura Ragaišytė pelnė laureato diplomus. Sveikiname!!!