III respublikinė konferencija Lazdijuose „Gabių ir talentingų vaikų meninis ugdymas“

Lapkričio 16 d. į Lazdijų meno mokyklą atvyko gausus būrys meno, muzikos ir dailės mokyklų pedagogų. Čia vyko jau trečioji respublikinė konferencija „Gabių ir talentingų mokinių meninis ugdymas“. Konferencijos metu buvo pristatyta net 18 pranešimų, kuriuos skaitė mokytojai iš Vilniaus, Alytaus, Druskininkų, Marijampolės, Kalvarijos, Varėnos, Kauno, Vilkaviškio bei Lazdijų. Buvo diskutuojama įvairiais klausimais: mokinių motyvacijos skatinimas, gabių ir talentingų vaikų ugdymas, metodinių priemonių naudojimas, pasiruošimas ir dalyvavimas festivaliuose ir konkursuose,repertuaro parinkimas, kvėpavimo ir prasidainavimo pratimai, integruotų pamokų idėjos ir kt.
Konferencijoje dalyvavome ir mes – mokytojos Edita Balčienė ir Žaneta Alkevičienė. Pristatėme idėją netradicinei integruotai solfedžio ir muzikos istorijos pamokai ,,Animacijos taperiai‘‘. Visi auditorijos dalyviai su didžiuliu entuziazmu įsitraukė į mūsų veiklą: noriai ritmavo, solfedžiavo, grojo įvairiais instrumentais. Sulaukėme didžiulio konferencijos dalyvių palaikymo, susidomėjimo ir puikaus savo darbo įvertinimo.
Šioje konferencijoje turėjome puikią galimybę pasidalinti gerąja profesine, praktine patirtimi, idėjomis, įžvalgomis, žiniomis, o taip pat ir tiesiog paprastai, nuoširdžiai pabendrauti su kolegomis iš kitų muzikos ir meno mokyklų. Lazdijų savivaldybės meras Artūras Margelis visiems atvykusiems svečiams įteikė atminimo dovanėles, gardžiojo Lazdijų krašto medaus bei informacinių leidinių, kad svečiai čia apsilankytų ne tik konferencijų, bet ir atostogų metu.
Stengsimės išgirstą informaciją prasmingai panaudoti ir savo patirtimi pasidalinti su kolegomis  bei mokiniais.