II respublikinis L. Povilaičio pianistų konkursas

Leonas Povilaitis (1934 – 2007 ) – lietuviškos fortepijoninės muzikos puoselėtojas, kompozitorius, pianistas, pedagogas. Nuo 1998 metų rengė lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalį – konkursą, kuriame buvo pristatomi naujausi lietuvių autorių kūriniai vaikams. Šiemet, minint kompozitoriaus antrąsias mirties metines, Naujosios Vilnios muzikos mokykloje lapkričio 11 – 12 dienomis surengtas II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas.
Jame dalyvavo dvi mūsų mokyklos fortepijono skyriaus mokinės. Tai Gabija Utaraitė 2 kl. ( mokyt. K. Cibulskienė) ir Gustė Pužaitė 2 kl. (mokyt. K. Beržanskienė). Ankstyva kelionė (iš Vilkaviškio teko išvažiuoti 5 val. ), trumpas repeticijų laikas (10 min.) nesutrukdė mergaitėms gražiai pagroti. Gustė gavo pagyrimų už gražų fortepijoninį garsą, kūrinių turinį ir frazių logiką. Gabijai šis konkursas – pirmas „krikštas“, pirmas išėjimas į sceną. Ir labai sėkmingas. Komisijos pirmininkas R. Zubovas negailėjo katučių už jos atliekamą A. Katinienės „Polką“, gražiai skambėjo L. Povilaičio „Močiutė“. Mergaitė tapo diplomante. Sveikiname!