GROJAME ŠOKIŲ MUZIKĄ

VI Marijampolės regiono jaunųjų muzikų festivalis šį kartą buvo skirtas Marijampolės miesto savivaldai 220.
Vilkaviškio muzikos mokyklos atstovai renginyje: birbynininkų ansamblis (vad. S. Gavelis), smuikininkų ansamblis (vad. G. Andriulionis), kanklių ansamblis (vad. D. Venienė) su  T. Staneika ir P. Skaisgiriu (mokyt. V. Kyburys), I. Skučas ir I. Stelmokas (mokyt. J.Stankevičienė), D. Gedžius, T. Galinaitis (mokyt. A. Pečkaitis) ir P. Skaisgiris (mokyt. V.Kyburys), J. Setkauskas ir T. Kisielius (mokyt. L. Bindokienė),  K. Malskis  ir  M. Stadalninkas (mokyt. R. Gavelienė),  K. Balčiūnaitė (mokyt. K. Beržanskienė), I. Andriulionytė, K. Petrauskaitė ir A. Žitkauskaitė (mokyt. K. Cibulskienė).
Festivalio tikslas pasiektas – susipažinome su įvairių epochų šokių muzika, kartu pamuzikavome ir  maloniai pabendravome.