GRAND PAS

Praktikumas KŪRYBIŠKUMO FENOMENAS – KAIP JĮ ATRASTI, ATSKLEISTI IR PUOSELĖTI FORTEPIJONO PAMOKOSE
ir
I respublikinis jaunųjų pianistų konkursas
„GRAND PAS“

[flagallery gid=197]

[flagallery gid=198]

Vasario 8 dieną Vilkaviškio muzikos mokykloje vyko praktikumas “Kūrybiškumo fenomenas – kaip jį atrasti, atskleisti ir puoselėti fortepijono pamokose” ir I respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „GRAND PAS” .Praktikume gerąja patirtimi dalinosi Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės pirmininkė, fortepijono mokytoja metodininkė Rūta Varnienė ir fortepijono mokytoja Angelė Dumčiuvienė. Seminaro dalyviai turėjo galimybę gilinti mokymo proceso valdymo, mokinių pažinimo, motyvavimo kompetencijas, mokėsi analizuoti stresą sukeliančius veiksnius, gauti grįžtamąjį ryšį, formuojant kūrybiškumą fortepijono pamokose. Dalyviai paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir analizavo muzikinio ugdymo proceso tobulintinas sritis, muzikines profesines nuostatas, paremtas kūrybiškos aplinkos skatinimu.
Praktikumo dalyviai sužinojo, kaip kūrybiškai taikyti inovatyvius ugdymo metodus muzikos pamokose, kaip didinti sąmoningumą analizuojant stresines situacijas, kilusias muzikos, meno pamokose (mindfulness metodas), kaip atlikti dėmesingumą lavinančius pratimus pamokoje.
Mokytojai diskutavo H. Gardner intelektų teorijos tema, Fr. Clark, E. Matiukienės mokymo metodikos pritaikymo šiandieninėje pedagogikoje temomis, sąmoningo streso suvaldymo, savistabos klausimais.
I respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – konkursas pavadintas „Grand Pas“ („didelis žingsnis“), atsižvelgiant į šio klasikinio baleto spektaklio kulminacinės dalies prancūziškos kilmės termino reikšmę, kuris apibrėžiamas kaip „sudėtinga, turinti daug dalių muzikinė šokio forma, užgimusi romantizmo epochoje , kuri poetiškai apibendrindavo ir atskleisdavo šokio technikos grožį. Jame dalyvavo ir pagrindiniai solistai, ir demi-solistai, ir kordebaletas.“ Grand Pas – tai „didelė šokių siuita , dažniausiai susidedanti iš introdukcijos, grand adagio, pagrindinių šokėjų solistų variacijų bei kodos“. Projekto organizatorių manymu, tokios struktūros, dalyvių sudėties, apimties ir turinio „Grand Pas“ projekto pavadinimas geriausiai atspindi jo stilių, struktūrą bei turinį.
Projekto partneriai: Kauno dailės gimnazija, Kaišiadorių meno mokykla, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas, Zarasų meno mokykla, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Vilkaviškio muzikos mokykla, Vilkaviškio muzikos mokyklos Kybartų filialas, Rietavo meno mokykla, Panevėžio rajono vaikų muzikos mokykla ir Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus.
Dėkojame Kauno dailės gimnazijos mokiniams, kurių darbai “papuošė” laureatų diplomus ir mokytojų padėkas. Sveikiname visus konkurso dalyvius!