Giesmių konkursas

Sausio 16 d. Vilkaviškio parapijos salėje po šventų mišių vyko Vilkaviškio dekanato ir savivaldybės Švietimo skyriaus organizuoto moksleivių  giesmių konkurso „Cantate domino canticum novum” laureatų koncertas. Renginyje dalyvavo didelis būrys giesmininkų iš daugelio rajono mokyklų. Renginio dalyvius ir visus susirinkusius šiltai pasveikino vyskupas R. Norvila, palinkėdamas savo giesmėmis nešti meilę, viltį ir šviesą . Koncerte dalyvavo muzikos mokyklos jaunučių choras (vadovė mok. V. Saldukaitienė, koncertmeisterė mokyt. D. Matulaitienė), kuris atliko R. Makūno giesmę „Šventas” ir N. Kavaliauskaitės dainą „Malda už Mokytoją”. Jiems tai buvo pirmas ir jaudinantis pasirodymas. Pritariant akordeonų duetui (mokyt. R. Gavelienė ir L. Bindokienė), mišrus Ievos Andriulionytės ir Kęstučio Malskio duetas (vadovė mokyt. D. Balčiūnienė) jautriai ir vaikiškai šiltai pagiedojo Fr. Grubelio giesmę „Tyli naktis”. Merginų vokalinė grupė (vadovė mokyt. D. Balčiūnienė, koncertmeisteriai K. Cibulskienė ir V. Kyburys) atliko  A. Kulikausko dainą „Stebuklų naktyje”, kurios melodija savo įtaigumu ir muzikalumu  tikrai nuskraidino į stebuklų naktį.  Renginį paįvairino muzikos mokyklos kanklių duetas – mokytoja R. Kurauskienė ir mokinė K. Drunytė. Muzikos mokyklos kolektyvams akompanavo jaunimo lengvosios muzikos grupė (vadovas A. Pečkaitis). Muzikos mokyklos mokytojai S.Bazevičienė,  L. Kazakevičienė ir  K. Cibulskienė koncerte akomponavo kitų rajono mokyklų ir darželių kolektyvams.  Dekanas V. Gustaitis, dėkodamas dalyviams, įteikė laureatų diplomus ir saldžias dovanėles, o juos ruošusiems mokytojams, – padėkos raštus. Renginį vainikavo jungtinis rajono mokyklų moksleivių choras su V. Kernagio daina „Baltas paukštis”.