Dokumentai


Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d sprendimu Nr. B-TS-1213, muzikos mokykloje mokslo metų pradžia ir trukmė nustatyta nuo rugsėjo 1 dienos iki birželio 14 dienos, todėl mokestis už Vilkaviškio muzikos mokyklos teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas (ugdymo procesą), skaičiuojamas ir už birželio mėnesį.

Sprendimas


DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO
VMM 2019-2023 m. strateginis veiklos planas
2017 veiklos planas
UGDYMO PLANAS 2017-2018
Vilkaviškio muzikos mokyklos nuostatai 2016


Priėmimo į mokyklą tvarka
priedas


Vilkaviškio muzikos mokyklos FŠPU programos

Muzikos pagrindinė FŠPU Vilkaviškis
Muzikos pradinė FŠPU Vilkaviškis
Programos FŠPU Vilkaviškis
Šokio pagrindinė FŠPU Vilkaviškis
Šokio pradinė FŠPU Vilkaviškis


Vilkaviškio muzikos mokyklos NU programos

NU IŠPLĖSTINIO UGDYMO PROGRAMA

NU SAVIRAIŠKOS UGDYMO PROGRAMA


Ankstyvojo ugdymo programa