Dienos centro Dailučiuose atidarymas

Dailučių ir Mažučių kaimuose gyvenantys vaikai nuo šiol turės naują, dažais kvepiantį dienos centrą. Jį atidarant, skambėjo kanklių muzika.  Mokytoja Raimonda vedė renginį, o kanklininkės grojo ir vienos, ir su fleitininku Pijumi Strioku (mokyt. R.Jakimavičius), ir rodė bendrą programą su dienos centro vaikais.