Chorinės muzikos festivalis Šakiuose

[flagallery gid=12]

Balandžio 30d. Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunučių choras (vadovė Violeta Saldukaitienė, koncertmeisteris Arūnas Barauskas) dalyvavo IV-ame moksleivių chorų festivalyje, kurį organizavo Šakių meno mokykla. Festivalyje dalyvavo devyni kolektyvai: jaunučių chorai iš Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių, merginų chorai iš Šakių meno mokyklos, Kudirkos Naumiesčio, Griškabūdžio gimnazijų. Mišrus choras atvyko iš Jurbarko V.Sodeikos gimnazijos. Kiekvienas kolektyvas atliko po du laisvai pasirinktus kūrinius. Koncerto metu skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, aranžuotos liaudies dainos. Festivalio pabaigoje visi dalyviai padainavo bendrą  Vytauto Kernagio dainą „Mūsų dienos kaip šventė“.
Visų festivalyje dalyvavusių kolektyvų vadovams buvo įteikti padėkos raštai, koncertmeisteriams  – dovanos, o choristams – saldūs „Skruzdėlynai“.