Atvira integruota muzikos istorijos ir solfedžio pamoka „Garsas ir animacija“ ne tik sau, bet ir kitiems

[flagallery gid=247]

Balandžio 30 d. Vilkaviškio muzikos mokyklos pedagogės Edita Balčienė ir Žaneta Alkevičienė pakvietė rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus į atvirą integruotą muzikos istorijos ir solfedžio pamoką „Garsas ir animacija“. Pamokos tikslas buvo parodyti, kaip tradicinę pamoką galima paversti patrauklia ir įdomia, pritaikant netradicinius ugdymo metodus. Betarpiškas mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas pavertė mokymo procesą įdomiu, labiau motyvuojančiu.
Pamokoje mokiniai mokėsi suvokti muzikinę kultūrinę aplinką, vertinti muzikinius reiškinius, tikslingai įgyvendino kūrybinius sumanymus, siejo solfedžio bei muzikos istoriją su šiuolaikine muzikine aplinka, technologijomis, asmenine patirtimi.
Pedagogai, dalyvaudami atviros pamokos stebėjime ir aptarime, plėtojo gebėjimą parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymosi medžiagą, prieinamai ir suprantamai perteikti reikalingą informaciją, tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymos(si)metodus, kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką.

Ž. Alkevičienė ir E. Balčienė