Aš – dalis Tavęs

„Aš – dalis Tavęs”,- , sako Jie, grojantys, šokantys, dainuojantys, taip skubantys užaugti.  Tad stabtelkim  valandėlei, pasiimkime pieštuką, popieriaus  ir išklausykime Vasario 16-osios sveikinimą. .
 Garsų upeliuose pastebėkime  žodį po žodžio. Surašę juos lape, perskaitysim  mintį iš garsiosios daktaro Jono Basanavičiaus prakalbos. 1883  m.  išspausdinta pirmajame laikraščio „Aušra” numeryje, ji tapo lietuvių tautinio atgimimo manifestu.
Džiugios šventės.:)