AKORDEONO FESTIVALIS „PASAULIO MUZIKA: BALTIJOS ŠALYS”

[flagallery gid=246]

Balandžio 21- osios rytą grupelė akordeonistų- Justas Doreika, Martynas Paškauskas, Meda Jonaitytė ir Antanas Bendoraitis kartu su mokytojomis Liucija Bindokiene ir Jūrate Stankevičiene išsiruošė į Vilnių- Karoliniškių muzikos mokykloje vyko festivalis „Pasaulio muzika: Baltijos šalys”. Reikėjo paruošti lietuvių, latvių ar estų kompozitoriaus kūrinį.
Tik atvažiavę rinkomės bendrai repeticijai. Specialiai šiam festivaliui buvo sukurtas kūrinys „Tautos atgarsiai”, kurį atliko jungtinis akordeonistų orkestras. Partijas buvome paruošę, liko įsijungti į bendrą orkestrą ir paklusti dirigentui. Kūrinį parašė latvis Raimunds Ungurs, kuris mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir šiuo metu dirba Karoliniškių muzikos mokykloje, beje, ir pats grojo orkestre.
Festivalio dalyvius sveikino mokyklos direktorė. O toliau- kalbėjo muzika.. Pats populiariausias festivalio kompozitorius- estas Henn Rebane, kurio kūriniai skambėjo net 8 kartus. Dauguma dalyvių buvo iš įvairių Vilniaus muzikos mokyklų, dar grojo jaunieji muzikantai iš Pakruojo, Vilkaviškio, Švenčionių. muzikos mokyklų.
Nuskambėjus jungtiniam kūriniui pasigirdo šūksniai „bravo”, „bis”, „pakartot”.Muzikantams dėkojo ir dirigentas Vladimir Voskan, ir kompozitorius Raimonds Ungurs.
O paskui- dovanėlės, bendros nuotraukos ir- smagi kelionė namo.