Akordeonininkų orkestras (moksleivių)

img_1378_dxo-large

Akordeonistų orkestras gyvuoja nuo pat muzikos mokyklos įkūrimo. Daugelį metų kolektyvui vadovavo ilgametis mokyklos mokytojas Algimantas Bendoraitis. Nuo 2004 metų orkestro vadovė – mokytoja Liucija Bindokienė.
Orkestre groja 18 moksleivių. Džiugu, kad orkestro nariai, baigę muzikos mokyklą, nepalieka kolektyvo, o toliau drauge muzikuoja.
Akordeonistų orkestras – 2009 metų Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės, 2012 m. – Lietuvos moksleivių dainų šventės „MŪSŲ VARDAS – LIETUVA“ dalyvis.
Orkestrui suteikta I – ojo meninio pajėgumo kategorija.
2012 m. gegužės 4-ją pasidžiaugti savo kūrybiniais laimėjimais orkestras sukvietė Vilkaviškio miesto visuomenę į koncertą „Tegyvuoja Akordeonas“.
Kolektyvas yra respublikinio Miko Vaitkevičiaus akordeonų orkestrų festivalio „Senieji Vilniaus stogai“, respublikinio kamerinių ansamblių festivalio „Vivo“, respublikinio akordeonistų festivalio „Muzikos skrynelė“, Kauno krašto akordeonistų festivalio – maratono, Marijampolės apskrities festivalio „Grojame šokių muziką“, II-jo Paežerių dvaro festivalio dalyvis. Akordeonistų orkestras mielai dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose. Orkestras yra nuolatinis rajono moksleivių meno saviveiklos kolektyvų šventės ‚Sveika, vasarėle“, „Gatvės muzikos“ dienos dalyvis.