Adventinis vakaras ,,Spindulėlis viltingos žvaigždės“

Daugelis muzikos mokyklos mokytojų dalyvauja įvairiuose miesto kolektyvuose.         Gruodžio 12 dieną kultūros centro mišrus choras ,,Uosija” (vad. L. Venclovienė) miesto visuomenę pakvietė į adventinį vakarą. E. Andriulionienės vedamas renginys priminė mums susikaupimo laikotarpio bruožus, skambėjo sakralinė muzika, Kalėdų giesmės.         Chore dainuoja keletas Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojų. Jų mokiniai taip pat dalyvavo renginyje. Tai K. Jonušaitis (mokyt. L. Rekevičienė), J. Paškauskas, J. Setkauskas ir T. Kisielius (mokyt. L. Bindokienė), I. Stelmokas (mokyt. J. Stankevičienė), J. Kasiliauskaitė,  V. Staneikaitė (mokyt. D. Venienė) ir T. Staneika (mokyt. S. Gavelis), 2 dainavimo  klasės mokiniai (mokyt. V. Saldukaitienė).        Pasak klausytojų, kurių buvo daug, adventinis vakaras buvo šiltas, jausmingas, informatyvus ir malonus.