Metodinė taryba

Pirmininkė – Gintarė Gudeliauskė

Sekretorė – Žaneta Alkevičienė

Nariai – Alfonsija Aleksienė, Gintautas Andriulionis, Dalia Balčiūnienė, Liucija Bindokienė, Renata Guščiuvienė, Lina Kazakevičienė, Lina Rekevičienė.