Metodinė taryba

Pirmininkė – Gintarė Gudeliauskė

Sekretorė – Žaneta Alkevičienė

Nariai – Alfonsija Aleksienė, Gintautas Andriulionis, Dalia Balčiūnienė, Liucija Bindokienė, Vilija Jakubauskė, Lina Kazakevičienė, Roma Lakickienė, Lina Rekevičienė.