Viešieji pirkimai

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-04-25

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-06-25

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-10-08

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-11-18

Įsakymas dėl VP organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Pirkimų plano papildymas 2019- 11-18

Pirkimų plano papildymas 2019-04-25

Pirkimų plano papildymas 2019-06-25

Pirkimų plano papildymas 2019-10-08

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2019 m.

Įsakymas dėl pirkimų plano patvirtinimo 2019 m.

Pirkimų planas 2019 m.

Įsakymas dėl pirkimų patikslinto plano patvirtinimo 2018-10 m.

Pirkimų plano papildymas 2018-10 m.

Pirkimų plano papildymas 2018 m

Įsakymas dėl pirkimų plano patvirtinimo 2018 m.

Pirkimų planas 2018 m.

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo 2017 05 mėn.

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo

Plano papildymas 2017-05

Pirkimų planas 2017 m.

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo 2015 12 mėn.

Plano papildymas 2015-12

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo

Plano papildymas 2015 m.

Įsakymas dėl 2015 m. Vilkaviškio muzikos mokyklos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Vilkaviškio muzikos mokyklos pirkimų planas 2015m.

Vilkaviškio muzikos mokyklos mažos vertės pirkimų taisyklės 2015 m.

Plano papildymas

įsakymas dėl pirkimų plano papildymo

Įsakymas dėl 2014 m. Vilkaviškio muzikos mokyklos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Vilkaviškio muzikos mokyklos mazos vertes pirkimu taisykles 2014 m.

Vilkaviškio muzikos mokyklos pirkimų planas 2014m.

Komisijos darbo reglamentas

Įsakymas
dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo

Įsakymas
dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių tvirtinimo