Dėl ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 9 d.

Ugdymo procesas ir suaugusiųjų neformalusis švietimas Vilkaviškio muzikos mokykloje karantino laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 9 d. bus vykdomas mišriu būdu, derinant nuotolinį ugdymo būdą su kasdieniu kontaktiniu individualia mokymo forma ar su ne didesne kaip 5 mokinių grupe, užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam. T. y. individualaus mokymo / ugdymo forma bus dirbama kasdieniu/kontaktiniu būdu, ir grupinio mokymo forma užsiėmimai vyks kontaktiniu būdu skaidant grupes į ne didesnes kaip 5 mokinių ar besimokančiųjų suaugusiųjų, užtikrinant saugius reikalaujamus atstumus ir patalpų plotą. Asmenys, vyresni nei 6 m., ugdymo įstaigose (pamokų metu ir kitu metu) turi dėvėti veido kaukes, jei jos netrukdo tiesioginiams veiksmams ugdymo procese. Muzikos istorijos dalyko pamokos vyks nuotoliniu būdu.

Išsamesnę  informaciją, susijusią su ugdymo organizavimu, ugdytiniams ir besimokantiems suaugusiems pateikia pagrindinio dalyko mokytojas.