Etiudas ir pjesė

Alytaus muzikos mokykloje vyko VIII respublikinis kanklininkų konkursas ,,Etiudas ir pjesė“, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui ir kompozitoriaus Jono Švedo 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkurse dalyvavo kanklininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Molėtų, Garliavos meno ir muzikos mokyklų. Jie turėjo atlikti privalomą pagal klasę J. Švedo etiudą braukutku ir pasirinktą pjesę pirštais. Konkurso dalyvius vertino komisija: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Aušrelė Juškevičienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja Zita Rudzevičienė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona Vilkelienė ir konkurso idėjos autorė, organizatorė, kanklių mokytoja Alė Žebrauskienė. Džiugu, kad Vilkaviškio muzikos mokyklos 4 klasės mokinė Milda Kalavinskaitė (mokyt. Raimonda Kurauskienė) pelnė laureatės vardą ir specialųjį prizą už gražiausiai atliktą pjesę: Vyt. Kernagio „Širdelę“

II respublikinis akordeonistų festivalis „Paveikslėlių muzika“

Balandžio 19 d. mokytojos L. Bindokienės jaunesniųjų klasių akordeonininkai dalyvavo II respublikiniame akordeonistų festivalyje „Paveikslėlių muzika“. Festivalį organizavo Alytaus muzikos mokykla, o vyko jis Alytaus kraštotyros muziejuje. Besimokydami groti tikrai visi ugdytiniai groja daug programinės muzikos, kuri ypač pradiniame mokymosi etape padeda geriau suprasti kūrinio nuotaiką, perteikti charakterį, lavina vaizduotę. Ruošdamiesi šiam festivaliui, mažieji muzikantai nupiešė savo atliekamų kūrinių iliustracijas. Jos buvo demonstruojamos atlikėjo pasirodymo metu. Emilis Žilinskas (1 kl.) atliko L. l. d. „Plaukė žąselė“; Jokūbas Bindokas (2 kl.) – „Snaigę“; Austėja Budrevičiūtė (3 kl.) – „Vilkas ir varlė“; Justas Doreika (3kl.) – „Du gaideliai; A. Budrevičiūtė, J. Doreika, M. Paškauskas drauge grojo „Linksmąją gegutę“. Visi klausytojai susidomėję klausėsi muzikos ir labai atidžiai stebėjo iliustracijas. Po festivalio visi dalyviai dalyvavo edukacinėje programoje poeto A. Matučio memorialiniame muziejuje. Puikios nuotaikos, kupini naujų įspūdžių ir apdovanoti festivalio dalyvių diplomais vingiuotais Dzūkijos keliais grįžome namo.

Projektas „Gerumo sparnai“

Jau antri metai mokyklos akordeonininkai vadovaujami mokytojos Liucijos Bindokienės ir Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo „Abėciukų“ grupės ugdytiniai (ped. Danguolė Petkevičienė, Raimonda Dapkūnaitė ir Liucija Bindokienė“) vykdo projektą „Gerumo sparnai“, kurio metu aplankome Kudirkos Naumiesčio socialinės pagalbos centre gyvenančius senelius. Šiais metais prieš pat šv. Velykas jaunesniųjų klasių akordeonininkų ansamblis ir solistai pačiomis įvairiausiomis melodijomis šildė ir džiugino centro gyventojus, o mažieji „Abėciukai“ dovanojo savo eilėraštukus ir kartu su seneliais dainavo liaudies dainas. Senelių rankose liko vaikučių rankomis padaryti sveikinimo atvirukai, o visų širdyse išsiskleidė gerumo sparnai.

IX Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Sentimentai valsui 2018“

2018 m. balandžio 10 d. Alytaus meno ir sporto mokykloje skambėjo kerintys, grakštūs, elegantiški valso garsas. Vyko IX Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Sentimentai valsui 2018“. Konkurse savo galimybes demonstravo jaunieji atlikėjai iš visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Renginio koordinatoriai visus susirinkusius supažindino su muzikos įtaigumu žmogui, raiškos sąvokomis, charakteriu ir pobūdžiu bei pristatė konkurso komisiją Konkursantus vertino kompetentinga komisija: komisijos pirmininkė – Alytaus meno ir sporto mokyklos direktorė Dovilė Geležauskienė; nariai – Prienų meno mokyklos mokytoja ekspertė Lina Bakaitienė, Vilniaus J. Talat-Kelpšos konservatorijos mokytoja metodininkė Elle Raaliste ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkas Algirdas Verbauskas. Mūsų mokyklos ugdytiniai Ugnius Lavinskas (1 kl. mokytoja J. Stankevičienė), Ignas Stelmokas (išpl. ugd. 1 kl. mokytoja J. Stankevičienė ) ir Jokūbas Bindokas (2 kl., mokytoja L. Bindokienė) tapo konkurso diplomantais. Mažiesiems muzikantams tai gražus startas, savo jėgų išbandymas ir motyvacija ateityje siekti laureatų vardo.

Netradicinė pamoka „Muzikos instrumentų pasaulyje“

Du koncertai per diena- ne bėda. Po pasirodymo Alvito darželyje muzikos mokyklos ugdytiniai atvažiavo į Kybartus ir K. Donelaičio gimnazijos mokiniams surengė netradicinę pamoką. Prie koncertuojančiųjų prisijungė ir kybartiečiai, kurie lanko muzikos mokyklą: pianistė Gustė Kavalėlytė (mokyt. Roma Lakickienė), smuikininkė Dominyka Navickaitė (mokyt. Giedrius Giedraitis) ir saksofonininkas Teodoras Butas (mokyt. Saulius Mickevičius).
Mokytoja R aimonda Kurauskienė pasakojo muzikos instrumentų atsiradimo istorijas, o muzikos mokyklos mokinukai grojo savo mėgstamus kūrinius.