Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji- kiekvienam lietuviui brangi šventė.   Vilkaviškio muzikos mokyklos mokyklos mokiniai ir mokytojai buvomielai laukiami šiai progai skirtuose renginiuose. Antraklasė Grėtė Bieliukaitė (mokyt. Raimonda Kurauskienė) kankliavo darželyje „Buratinas, o mokytojos vadovaujamas kanklių ansamblis koncertavo Kybartų kultūros centre. Vilkaviškio kultūros centre tradiciškai buvo įteiktos laikraščio „Santaka“ nominacijos nusipelniusiems krašto žmonėms. Scenoje pasirodė saksofonininkai Rapolas ir Povilas Aušrotos ( mokyt. Romas Jakimavičius, koncertm. Arūnas Barauskas). Smuiko mokytojui Gintautui Andriulioniui teko garbė ne tik  groti Tautinės giesmės fragmentus daug metų saugotu ir puoselėtu daktaro Vinco Kudirkos smuiku, bet ir drauge su savo šeima giedoti Lietuvos himną. Renginį vedė mokytoja Raimonda Kurauskienė

,,DIDYSIS ŠOKIS’’

Vasario 14 dieną Vilkaviškio muzikos mokykloje vyko II respublikinis pianistų konkursas – festivalis ,,Grand Pas’’. Mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis pasveikino visus pianistus, linkėdamas sėkmės scenoje. Jaunieji atlikėjai skambino šokių muziką. Muzikinius kūrinius dovanojo Gustė Kiseliauskaitė 1 kl. (mokyt. A. Jasevičius), Damjana Navickaitė 2kl. ,Justė Skeltytė 4 kl., Emilija Butaitė 6 kl., Austėja Butkeraitytė 6kl., (mokyt. R. Burbulienė), Gustė Kavalėlytė 3kl., Rugilė Savokaitytė 6 kl., (mokyt. R. Lakickienė), Augustė Balčiūtė 5 kl. (mokyt. K. Beržanskienė), Liepa Vaškelytė 2 kl., Ainė De Donato 5 kl., (mokyt. L. Kazakevičienė), Ugnė Kojutytė 2 kl., Rusnė Mauručaitė 4 kl., Austėja Draugelytė 4 kl. ir Meda Geibaitytė 5 kl., (mokyt. L. Rekevičienė). Atstovauti mūsų mokyklą į Kauną išvyko Augustė Balčiūtė (mokyt. K. Beržanskienė), kur M. K. Čiurlionio dailės muziejuje laureatų šventiniame koncerte atliko O. Merikanto ,,Valsą Šopeno stiliumi’’.

                Atlikėjus vertino šventiškai nusiteikusi komisija: Dalia Balčiūnienė – Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Angelė Dumčiuvienė – Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja, Loreta Paškauskienė – vilkaviškio muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja ir Arnoldas Jasevičius – Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojas. Dėkojame visiems pianistams, jų mokytojams, komisijai, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos ir Kauno dailės gimnazijos bendruomenėms.

Kanklininkių koncertas tėveliams

Kai norisi įteikti skambančią dovaną patiems artimiausiems žmonėms, klasė gali virsti koncertų sale. Už lango karaliavo baltaplunksnė žiema, o mes prisinešėme kėdžių, susodinome ant jų mamas, tėčius, tetas, močiutes ir kankliavome iš visos širdies. Dėkojame koncertmeisterėms Daliai Matulaitienei, Sidonai Pudinskienei, Kristinai Cibulskienei.        

Mokytoja Raimonda Kurauskienė

PROJEKTINĖ EDUKACINĖ VEIKLA VVJC

Viena jautriausių ir įdomiausių socialinių grupių yra jaunimas. Tad mes, mokytojos E. Balčienė ir Ž. Alkevičienė su dideliu smalsumu laukėme kūrybinio susitikimo su Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro jaunimu. Juk ypatingai svarbu per įvairias kūrybinės raiškos formas sudaryti sąlygas, kurios leistų jaunimui suvokti save kaip asmenybę. Susitikimo metu diskutavome animacijos tema, kartu kūrybiškai grodami netradiciniais instrumentais įgarsinome animacinį filmą.

     Tai mums buvo nauja patirtis, kuri įkvėpė ieškoti naujų idėjų, patrauklių metodų dirbant su mokiniais.

                                                      

                                                                                                          Ž. Alkevičienė, E. Balčienė

Koncertas ,,Kalėdinis TRIO“

Už lango baltas sniegas, lengvas šaltukas, o salėje spindinčios vaikų akys ir savo pasirodymo laukimas, tėvų jaudulys ir palaikymas.

         Į Kalėdinį koncertą tėveliams susirinko trijų mokytojų – Dalios Matulaitienės, Daivos Venienės ir Giedriaus Giedraičio – paruošti mokiniai. Smuikas, kanklės ir fortepijonas. Išgirdome įvairiausius derinius: tik fortepijoną ( Laura Ragaišytė, Gabija Smelstoriūtė, Mangirdas Alkevičius, sesės Elma ir Evita Račiukaitytės, Greta Rucevičiūtė, Gustė Jacinkevičiūtė), fortepijoną ir kanklės (Emilė Striokaitė ir Gustė Jacinkevičiūtė), smuiką ir kanklės (Ieva ir Gabija Samušytės), smuiką ir fortepijoną (Ieva Samušytė ir Greta Rucevičiūtė, Gabija Romanenkaitė ir Gabija Smelstoriūtė, Gabija Mekšraitytė ir D.Matulaitienė), skudučių ansamblį (Kamilė Menčinskaitė, Saulė Radzevičiūtė, Julija Levulytė, Austėja Merkevičiūtė ir Rusnė Grinevičiūtė), kanklių ansamblį (Urtė Palubinskaitė, Augustė Mykolaitytė ir Girmantė Demeniūtė), styginių ansamblį (Ieva Samušytė, Gabija Mekšraitytė, Gabija Romanenkaitė, Milda Vizgirdaitė, Dominyka Navickaitė, konc.J.Bočkariova-Akelaitienė). Koncertą užbaigė jungtinis beveik visų dalyvių orkestras tradicinei anglų giesmei ,,Džiaugsmingų Šv.Kalėdų“ (Deimantė Kušlytė, stygininkų ansamblis, kanklių ansamblis (Modesta Menčinskaitė, Kotryna Botyriūtė, Austėja Mikelaitytė, Toma Valinskaitė, Urtė, Austėja ir Girmantė). Džiugu, kad dainavo visi žiūrovai: tėvai, mokytojai, sesės, broliai.

           Ačiū visiems, padėjusiems kurti Kalėdinę nuotaiką, būti, jausti ir priimti. Ir ne tik – padėjusiems sunešti ir išnešti kėdes, karpiusiems kalėdinius žibintus eglutei ir ,,Kalėdų Seneliui“ už saldžias dovanėles.