,,Vasaros aidai“ Molėtuose.

[flagallery gid=248]

Molėtai turi skulptūrų parką ir jame esančią sceną ant Pastovio ežero vandens. Ten jau antrą kartą vyko respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių muzikos instrumentų ansamblių festivalis ,,Vasaros aidai-2018“, siekiantis suburti muzikuojantį jaunimą, paminėti Lietuvos atkūrimo 100-ąsias metines.
Kiekvienas kolektyvas atliko po du kūrinius. Dalyvaujantys 2018 m. dainų šventės kanklių popietėje ,,Skambėkite, kanklės“ ir dar keturis privalomus kūrinius.
Iš Vilkaviškio buvom net du kolektyvai: mok. D.Venienės kanklių ansamblis ,,Sadutė“ ir mok. R.Kurauskienės kanklių ansamblis su solistu P.Strioku (mok. R.Jakimavičius) ir mok. V.Saldukaitienės dainininkų grupe. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiosiomis dovanėlėmis.
Organizatoriai – Molėtų meno mokykla – buvo išradingi: be koncerto vyko loterijos, kurių prizai buvo ne menki . Mūsiškiams jose taip pat sekėsi – NVŠ programos ,,Lietuvių liaudies instrumentų meninė raiška“ dalyvė A.Mikelaitytė laimėjo pasivažinėjimą keturračiu, mokytojos Violeta ir Raimonda po 2 parų poilsį kempinge ,,Obuolių sala“ ir viloje ,,Santa Barbara“.
Po koncerto vykome į Ežerų žvejybos ir Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus. Čia buvome vaišinami kvapnia žuviene ir kibinais. Didžiausias išbandymas buvo įlipti į Mindūnų apžvalgos bokštą, nuo kurio atsiveria puikūs vaizdai. Tam ryžosi ne visi.
Šis sekmadienis, birželio 3 buvo Tėvo diena. Grįže vaikai dar spėjo apsikabinti ir prisiglausti prie savo mielų tėvelių.

Projektinė veikla

Gegužės 9d. Virbalio pagrindinėje mokykloje vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų muzikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams ,, Lietuva, šalele mano‘‘.
Olimpiadoje dalyvaujančios komandos užduotis atliko trimis etapais: dalyvavo viktorinoje, meninėje raiškoje ir projektinėje veikloje.
Projektinės veiklos vykdyme dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojos Žaneta Alkevičienė ir Edita Balčienė. Šios veiklos tikslas buvo per 30 min. visų olimpiadoje dalyvaujančių komandų narius paruošti įgarsinti animacinį filmą ,,Gėlės ir medžiai‘‘. Rezultatas buvo puikus- visi labai noriai ritmavo, solfedžiavo, grojo įvairiais tradiciniais ir netradiciniais muzikos instrumentais.
Mokytojos bei komisijos nariai džiaugėsi dideliu mokinių iniciatyvumu, geranoriškumu, atsakingumu, dirbant komandoje. O pats geriausias veiklos įvertinimas – gausūs susirinkusių mokytojų ir mokinių aplodismentai.

E. Balčienė ir Ž. Alkevičienė

Atvira integruota muzikos istorijos ir solfedžio pamoka „Garsas ir animacija“ ne tik sau, bet ir kitiems

[flagallery gid=247]

Balandžio 30 d. Vilkaviškio muzikos mokyklos pedagogės Edita Balčienė ir Žaneta Alkevičienė pakvietė rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus į atvirą integruotą muzikos istorijos ir solfedžio pamoką „Garsas ir animacija“. Pamokos tikslas buvo parodyti, kaip tradicinę pamoką galima paversti patrauklia ir įdomia, pritaikant netradicinius ugdymo metodus. Betarpiškas mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas pavertė mokymo procesą įdomiu, labiau motyvuojančiu.
Pamokoje mokiniai mokėsi suvokti muzikinę kultūrinę aplinką, vertinti muzikinius reiškinius, tikslingai įgyvendino kūrybinius sumanymus, siejo solfedžio bei muzikos istoriją su šiuolaikine muzikine aplinka, technologijomis, asmenine patirtimi.
Pedagogai, dalyvaudami atviros pamokos stebėjime ir aptarime, plėtojo gebėjimą parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymosi medžiagą, prieinamai ir suprantamai perteikti reikalingą informaciją, tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymos(si)metodus, kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką.

Ž. Alkevičienė ir E. Balčienė

AKORDEONO FESTIVALIS „PASAULIO MUZIKA: BALTIJOS ŠALYS“

[flagallery gid=246]

Balandžio 21- osios rytą grupelė akordeonistų- Justas Doreika, Martynas Paškauskas, Meda Jonaitytė ir Antanas Bendoraitis kartu su mokytojomis Liucija Bindokiene ir Jūrate Stankevičiene išsiruošė į Vilnių- Karoliniškių muzikos mokykloje vyko festivalis „Pasaulio muzika: Baltijos šalys“. Reikėjo paruošti lietuvių, latvių ar estų kompozitoriaus kūrinį.
Tik atvažiavę rinkomės bendrai repeticijai. Specialiai šiam festivaliui buvo sukurtas kūrinys „Tautos atgarsiai“, kurį atliko jungtinis akordeonistų orkestras. Partijas buvome paruošę, liko įsijungti į bendrą orkestrą ir paklusti dirigentui. Kūrinį parašė latvis Raimunds Ungurs, kuris mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir šiuo metu dirba Karoliniškių muzikos mokykloje, beje, ir pats grojo orkestre.
Festivalio dalyvius sveikino mokyklos direktorė. O toliau- kalbėjo muzika.. Pats populiariausias festivalio kompozitorius- estas Henn Rebane, kurio kūriniai skambėjo net 8 kartus. Dauguma dalyvių buvo iš įvairių Vilniaus muzikos mokyklų, dar grojo jaunieji muzikantai iš Pakruojo, Vilkaviškio, Švenčionių. muzikos mokyklų.
Nuskambėjus jungtiniam kūriniui pasigirdo šūksniai „bravo“, „bis“, „pakartot“.Muzikantams dėkojo ir dirigentas Vladimir Voskan, ir kompozitorius Raimonds Ungurs.
O paskui- dovanėlės, bendros nuotraukos ir- smagi kelionė namo.

V respublikinis akordeono muzikos festivalis „Varėna 2018“

[flagallery gid=245]

Balandžio 27 dieną Varėnos J. Čiurlionytės meno mokykloje nuskambėjo V respublikinis akordeono muzikos festivalis „Varėna 2018“. Saulėtą balandžio penktadienio rytą į Varėną sugužėjo akordeonininkai iš 19 Lietuvos meno ir muzikos mokyklų. Muzikuojančio jaunimo buvo virš šimto. Jie grojo solo, akordeonininkų, mišriuose ansambliuose ir akordeonininkų orkestruose. Mūsų mokyklą atstovavo Rūta Gričenaitė 7 kl. mokytojos Jūratės Stankevičienės ugdytinė ir akordeonininkų orkestras vadovaujamas mokytojos Liucija Bindokienės. Tris valandas skambėjo pati įvairiausia akordeono muzika, o finale kartu su fejerverkais į salę buvo įneštas didžiulis festivalio tortas. Vaišėmis festivalis nesibaigė, nes Varėnos kultūros centre dalyvių laukė koncertas „Akordeono muzika apie pasaulį. Savo pasirodymą festivalio dalyviams ir varėniškiams dovanojo atlikėjai: Evelina Sašenko (vokalas), Nerijus Bakula (akordeonas), Paulius Zdanavičius (klavišiniai), Martynas Lukoševičius (mušamieji). Programoje skambėjo žymiausi prancūzų, argentiniečių, brazilų muzikos kūriniai. Įdomus festivalis, nuostabi muzika, nepakartojami įspūdžiai. Varėnoje vėl susitiksime po dviejų metų.