Atvira integruota muzikos istorijos ir solfedžio pamoka „Garsas ir animacija“ ne tik sau, bet ir kitiems

Balandžio 30 d. Vilkaviškio muzikos mokyklos pedagogės Edita Balčienė ir Žaneta Alkevičienė pakvietė rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus į atvirą integruotą muzikos istorijos ir solfedžio pamoką „Garsas ir animacija“. Pamokos tikslas buvo parodyti, kaip tradicinę pamoką galima paversti patrauklia ir įdomia, pritaikant netradicinius ugdymo metodus. Betarpiškas mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas pavertė mokymo procesą įdomiu, labiau motyvuojančiu.
Pamokoje mokiniai mokėsi suvokti muzikinę kultūrinę aplinką, vertinti muzikinius reiškinius, tikslingai įgyvendino kūrybinius sumanymus, siejo solfedžio bei muzikos istoriją su šiuolaikine muzikine aplinka, technologijomis, asmenine patirtimi.
Pedagogai, dalyvaudami atviros pamokos stebėjime ir aptarime, plėtojo gebėjimą parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymosi medžiagą, prieinamai ir suprantamai perteikti reikalingą informaciją, tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymos(si)metodus, kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką.

Ž. Alkevičienė ir E. Balčienė

AKORDEONO FESTIVALIS „PASAULIO MUZIKA: BALTIJOS ŠALYS“

Balandžio 21- osios rytą grupelė akordeonistų- Justas Doreika, Martynas Paškauskas, Meda Jonaitytė ir Antanas Bendoraitis kartu su mokytojomis Liucija Bindokiene ir Jūrate Stankevičiene išsiruošė į Vilnių- Karoliniškių muzikos mokykloje vyko festivalis „Pasaulio muzika: Baltijos šalys“. Reikėjo paruošti lietuvių, latvių ar estų kompozitoriaus kūrinį.
Tik atvažiavę rinkomės bendrai repeticijai. Specialiai šiam festivaliui buvo sukurtas kūrinys „Tautos atgarsiai“, kurį atliko jungtinis akordeonistų orkestras. Partijas buvome paruošę, liko įsijungti į bendrą orkestrą ir paklusti dirigentui. Kūrinį parašė latvis Raimunds Ungurs, kuris mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir šiuo metu dirba Karoliniškių muzikos mokykloje, beje, ir pats grojo orkestre.
Festivalio dalyvius sveikino mokyklos direktorė. O toliau- kalbėjo muzika.. Pats populiariausias festivalio kompozitorius- estas Henn Rebane, kurio kūriniai skambėjo net 8 kartus. Dauguma dalyvių buvo iš įvairių Vilniaus muzikos mokyklų, dar grojo jaunieji muzikantai iš Pakruojo, Vilkaviškio, Švenčionių. muzikos mokyklų.
Nuskambėjus jungtiniam kūriniui pasigirdo šūksniai „bravo“, „bis“, „pakartot“.Muzikantams dėkojo ir dirigentas Vladimir Voskan, ir kompozitorius Raimonds Ungurs.
O paskui- dovanėlės, bendros nuotraukos ir- smagi kelionė namo.

V respublikinis akordeono muzikos festivalis „Varėna 2018“

Balandžio 27 dieną Varėnos J. Čiurlionytės meno mokykloje nuskambėjo V respublikinis akordeono muzikos festivalis „Varėna 2018“. Saulėtą balandžio penktadienio rytą į Varėną sugužėjo akordeonininkai iš 19 Lietuvos meno ir muzikos mokyklų. Muzikuojančio jaunimo buvo virš šimto. Jie grojo solo, akordeonininkų, mišriuose ansambliuose ir akordeonininkų orkestruose. Mūsų mokyklą atstovavo Rūta Gričenaitė 7 kl. mokytojos Jūratės Stankevičienės ugdytinė ir akordeonininkų orkestras vadovaujamas mokytojos Liucija Bindokienės. Tris valandas skambėjo pati įvairiausia akordeono muzika, o finale kartu su fejerverkais į salę buvo įneštas didžiulis festivalio tortas. Vaišėmis festivalis nesibaigė, nes Varėnos kultūros centre dalyvių laukė koncertas „Akordeono muzika apie pasaulį. Savo pasirodymą festivalio dalyviams ir varėniškiams dovanojo atlikėjai: Evelina Sašenko (vokalas), Nerijus Bakula (akordeonas), Paulius Zdanavičius (klavišiniai), Martynas Lukoševičius (mušamieji). Programoje skambėjo žymiausi prancūzų, argentiniečių, brazilų muzikos kūriniai. Įdomus festivalis, nuostabi muzika, nepakartojami įspūdžiai. Varėnoje vėl susitiksime po dviejų metų.

Saulės šypsena

Jau dvyliktąjį kartą Marijampolės profesinio rengimo centras sukvietė visus, mylinčius dainą, į respublikinį festivalį „Saulės šypsena“. Šiemet jis buvo skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti. Festivalį atidarė Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis (vad. Raimonda Kurauskienė) su fleitos programos mokiniu Pijumi Strioku (mokyt. Romas Jakimavičius) ir dainavimo prgramos mokiniais (mokyt. Violeta Saldukaitienė). Atlikę savo kūrinius, mokinukai turėjo galimybę pasiklausyti įvairiausių stilių ir žanrų dainų.

Etiudas ir pjesė

Alytaus muzikos mokykloje vyko VIII respublikinis kanklininkų konkursas ,,Etiudas ir pjesė“, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui ir kompozitoriaus Jono Švedo 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkurse dalyvavo kanklininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Molėtų, Garliavos meno ir muzikos mokyklų. Jie turėjo atlikti privalomą pagal klasę J. Švedo etiudą braukutku ir pasirinktą pjesę pirštais. Konkurso dalyvius vertino komisija: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Aušrelė Juškevičienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja Zita Rudzevičienė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona Vilkelienė ir konkurso idėjos autorė, organizatorė, kanklių mokytoja Alė Žebrauskienė. Džiugu, kad Vilkaviškio muzikos mokyklos 4 klasės mokinė Milda Kalavinskaitė (mokyt. Raimonda Kurauskienė) pelnė laureatės vardą ir specialųjį prizą už gražiausiai atliktą pjesę: Vyt. Kernagio „Širdelę“