Antrojo pasirenkamojo instrumento metodinė grupė

Lina Kazakevičienė, mokytoja metodininkė, metodinės grupės vadovė
Žaneta Alkevičienė, vyresnioji mokytoja
Vilma Gurskinė, mokytoja metodininkė
Dalia Matulaitienė, vyresnioji mokytoja
Violeta Saldukaitienė, vyresnioji mokytoja
Ignas Kyburys – mušamųjų instrumentų mokytojas

Metodinė grupė yra pati jauniausia, nors antruoju instrumentu mokiniai pradėjo groti nuo pat mokyklos įkūrimo. Mokinių skaičius nuolat augo, todėl atsirado vis įvairesni instrumentai. Pastaraisiais metais antrąjį instrumentą galima rinktis fortepijoną, akordeoną, smuiką, kankles, fleitą, tūbą, mušamuosius instrumentus, klasikinę ir bosinę gitaras. Šios metodinės grupės mokytojai skaito metodinius pranešimus, veda atviras pamokas, dalijasi gerąja patirtimi su fortepijono metodinės grupės mokytojais, rašo straipsnius rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Ugdytiniai koncertuoja ikimokyklinėse įstaigose, groja visuose mokyklos organizuojamuose kompozitorių jubiliejiniuose minėjimuose. Jau tapo tradicija rengti koncertus tėvams, draugams ir mokytojams, konkursus. Metodinės grupės mokinių credo – „Jeigu groti, tai dviem instrumentais“