Liaudies instrumentų ir akordeono metodinė grupė

Liucija Bindokienė, akordeono mokytoja metodininkė, grupės vadovė
Artūras Pečkaitis, akordeono mokytojas metodininkas
Jūratė Stankevičienė, akordeono vyresnioji mokytoja
Daiva Akelaitienė, vyresnioji mokytoja
Daiva Venienė, kanklių mokytoja metodininkė
Raimonda Kurauskienė, kanklių mokytoja metodininkė
Gintas Turonis, birbynės mokytojas
Arūnas Lekešys, liaudiškos kapelos vadovas, mokytojas

Liaudies instrumentų ir akordeono metodinėje grupėje vykdomos kanklių, birbynės ir akordeono ugdymo programos. Metodinės grupės pedagogai – nenuilstantys savo instrumentų puoselėtojai, siekiantys ne tik išmokyti mokinius profesionaliai valdyti instrumentus, bet ir išugdyti poreikį muzikuoti visur ir visada. Pagrindinis metodinės grupės ugdymo programos tikslas – kūrybinė ir meninė veikla, kurios metu mokiniai gali savo jėgas išbandyti konkursuose, festivaliuose. Metodinės grupės mokiniai turi plačias galimybes išreikšti save grojant pasirinktuose meniniuose kolektyvuose: kanklių, birbynių ansambliuose ir akordeonų orkestre. Metodinės grupės mokytojai taip pat aktyviai muzikuoja įvairiuose rajono meniniuose kolektyvuose.