Vilkaviškio muzikos mokykla skelbia atranką į choreografijos programos laisvą lietuvių liaudies sceninio šokio ir klasikinio šokio mokytojo darbo vietą. Mokytojo pedagoginis darbo krūvis 2019-2020 mokslo metais: 18 kontaktinių val. per savaitę (0,7 etato). Su mokytoju sudaroma neterminuota darbo sutartis. Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 5 priedo nuostatomis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis choreografijos srities išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija arba išklausytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytas pedagoginių-psichologinių žinių kursas.

Pretendento privalumai: komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

           1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

           2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

           3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

           4. Gyvenimo aprašymas;

           5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

           6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje).

                      Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų savo darboviečių rekomendacijas.

            Pretendentai dokumentų kopijas skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

           Mokyklos adresas: Kęstučio g. 13, Vilkaviškis LT-70190, telefonas pasiteirauti (8 342) 51792, elektroninis paštas info@vmm.lt  

           Pokalbis su pretendentais vyks 2019 m. rugpjūčio 12 d. 10 val. Vilkaviškio muzikos mokykloje, Kęstučio g. 13, Vilkaviškis.