Temos Archyvai: Naujienos

Pianistų pavasaris

Pavasarinis semestras pianistams siūlo daug savęs išbandymų koncertuose, festivaliuose, konkursuose. Todėl mokiniai, pasiryžę juose dalyvauti, mokosi intensyviuoju būdu. Rengiantis konkursams mokiniui atsiranda motyvacija daugiau dirbti, galimybė greičiau įsisavinti medžiagą, maksimaliai pasitelkti klausą, meninę vaizduotę, asociatyvaus mąstymo rezervus. Atsiranda sąlygos atsiskleisti iki tol nežinomiems muzikiniams gebėjimams, išryškėja fizinės muzikavimo galimybės. Taip pat paaiškėja muzikinio išsilavinimo spragos, atsiranda pozityvi būtinybė tobulinti atlikėjiškus įgūdžius.
Mokytojai rengiantis konkursams skatinami tobulėti profesionaliai, pasitikrina savus mokymo ir ugdymo principus, peržiūri taikomą metodiką.
Visi konkursai turi savo tikslus ir uždavinius, tam tikrus reikalavimus atlikėjams, komisijos vertinimo kriterijus. Visa tai ir dalyvių gabumai nulemia konkurso lygį. Manau, konkursų skirstymas į vertingus ir menkus yra neetiškas mažųjų muzikantų – dalyvių ir jų mokytojų atžvilgiu.
Mūsų pianistų ugdymas organizuojamas kuo palankiau vaikui – mokiniui. Iš daugelio respublikinių, tarptautinių konkursų pasirenkamas tinkamiausias mažojo pianisto amplua. Konkurso metu išryškėja tam tikras muzikinio išsilavinimo lygis, užfiksuojama atlikėjo vieta bendrame kontekste. Aukštesne vieta įvertintas atlikėjas patiria didžiulę teigiamą įtaką pasitikėjimui, savęs vertinimui, savo darbo vertės supratimui. Patirdamas sėkmę scenoje, atlikėjas užkoduojamas pakartoti tą būseną dar ir dar kartą, ir tai tampa pirmuoju koncertinės veiklos stimulu.
Štai kiek pliusų dalyvavime konkursuose. Minusai pasirodo tik nesėkmės atveju, o šį pusmetį nesėkmių pianistams nebuvo.
Dalyvavome šiuose konkursuose:
VIII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“ Prienuose,
XX nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas,
I tarptautinis fortepijoninių duetų konkursas FORTE – DUO Šakiuose,
VIII respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“ Lazdijų m.m.
I tarptautinis pianistų konkursas „PIANO – TECH“ KTU Kultūros centre,
III tarptautinis konkursas „Musica Pianoforte 2018“ Prienų kultūros centre.
Tarptautinis konkursas „Rimini Fest 2018“ Italijoje.
Didžiuojamės ir džiaugiamės dalyviais:
Titas Šūmakaris 2 kl. (mokyt. L. Paškauskienė)
Viktorija Klimaitė 5 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Rusnė Mauručaitė 3 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Ugnė Kojutytė 1 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Simas Šukaitis 3 kl. (mokyt. K. Beržanskienė)
Karolina Sankauskaitė 3 kl. (mokyt. L. Kazakevičienė)
Ainė De Donato 4 kl. (mokyt. L. Kazakevičienė)
Meda Geibaitytė 4 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Eurika Burdulytė 2 kl. (mokyt. A. Jasevičius)
Gustė Grinevičiūtė 5 kl. (mokyt. L. Paškauskienė)
Liepa Vaškelytė 1 kl. ( mokyt. L. Kazakevičienė)
Augustė Balčiūtė 4 kl. (mokyt. K. Beržanskienė)
Paulius Ripkevičius 6 kl. (mokyt. K. Beržanskienė)
Agnė Žitkauskaitė 7 kl. (mokyt. K. Cibulskienė)
Evenika Mekšraitytė išplėst. (mokyt. R. Burbulienė)

K. Beržanskienė

,,Vasaros aidai“ Molėtuose.

[flagallery gid=248]

Molėtai turi skulptūrų parką ir jame esančią sceną ant Pastovio ežero vandens. Ten jau antrą kartą vyko respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių muzikos instrumentų ansamblių festivalis ,,Vasaros aidai-2018“, siekiantis suburti muzikuojantį jaunimą, paminėti Lietuvos atkūrimo 100-ąsias metines.
Kiekvienas kolektyvas atliko po du kūrinius. Dalyvaujantys 2018 m. dainų šventės kanklių popietėje ,,Skambėkite, kanklės“ ir dar keturis privalomus kūrinius.
Iš Vilkaviškio buvom net du kolektyvai: mok. D.Venienės kanklių ansamblis ,,Sadutė“ ir mok. R.Kurauskienės kanklių ansamblis su solistu P.Strioku (mok. R.Jakimavičius) ir mok. V.Saldukaitienės dainininkų grupe. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiosiomis dovanėlėmis.
Organizatoriai – Molėtų meno mokykla – buvo išradingi: be koncerto vyko loterijos, kurių prizai buvo ne menki . Mūsiškiams jose taip pat sekėsi – NVŠ programos ,,Lietuvių liaudies instrumentų meninė raiška“ dalyvė A.Mikelaitytė laimėjo pasivažinėjimą keturračiu, mokytojos Violeta ir Raimonda po 2 parų poilsį kempinge ,,Obuolių sala“ ir viloje ,,Santa Barbara“.
Po koncerto vykome į Ežerų žvejybos ir Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus. Čia buvome vaišinami kvapnia žuviene ir kibinais. Didžiausias išbandymas buvo įlipti į Mindūnų apžvalgos bokštą, nuo kurio atsiveria puikūs vaizdai. Tam ryžosi ne visi.
Šis sekmadienis, birželio 3 buvo Tėvo diena. Grįže vaikai dar spėjo apsikabinti ir prisiglausti prie savo mielų tėvelių.

Projektinė veikla

Gegužės 9d. Virbalio pagrindinėje mokykloje vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų muzikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams ,, Lietuva, šalele mano‘‘.
Olimpiadoje dalyvaujančios komandos užduotis atliko trimis etapais: dalyvavo viktorinoje, meninėje raiškoje ir projektinėje veikloje.
Projektinės veiklos vykdyme dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojos Žaneta Alkevičienė ir Edita Balčienė. Šios veiklos tikslas buvo per 30 min. visų olimpiadoje dalyvaujančių komandų narius paruošti įgarsinti animacinį filmą ,,Gėlės ir medžiai‘‘. Rezultatas buvo puikus- visi labai noriai ritmavo, solfedžiavo, grojo įvairiais tradiciniais ir netradiciniais muzikos instrumentais.
Mokytojos bei komisijos nariai džiaugėsi dideliu mokinių iniciatyvumu, geranoriškumu, atsakingumu, dirbant komandoje. O pats geriausias veiklos įvertinimas – gausūs susirinkusių mokytojų ir mokinių aplodismentai.

E. Balčienė ir Ž. Alkevičienė

Atvira integruota muzikos istorijos ir solfedžio pamoka „Garsas ir animacija“ ne tik sau, bet ir kitiems

[flagallery gid=247]

Balandžio 30 d. Vilkaviškio muzikos mokyklos pedagogės Edita Balčienė ir Žaneta Alkevičienė pakvietė rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus į atvirą integruotą muzikos istorijos ir solfedžio pamoką „Garsas ir animacija“. Pamokos tikslas buvo parodyti, kaip tradicinę pamoką galima paversti patrauklia ir įdomia, pritaikant netradicinius ugdymo metodus. Betarpiškas mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas pavertė mokymo procesą įdomiu, labiau motyvuojančiu.
Pamokoje mokiniai mokėsi suvokti muzikinę kultūrinę aplinką, vertinti muzikinius reiškinius, tikslingai įgyvendino kūrybinius sumanymus, siejo solfedžio bei muzikos istoriją su šiuolaikine muzikine aplinka, technologijomis, asmenine patirtimi.
Pedagogai, dalyvaudami atviros pamokos stebėjime ir aptarime, plėtojo gebėjimą parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymosi medžiagą, prieinamai ir suprantamai perteikti reikalingą informaciją, tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymos(si)metodus, kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką.

Ž. Alkevičienė ir E. Balčienė

AKORDEONO FESTIVALIS „PASAULIO MUZIKA: BALTIJOS ŠALYS“

[flagallery gid=246]

Balandžio 21- osios rytą grupelė akordeonistų- Justas Doreika, Martynas Paškauskas, Meda Jonaitytė ir Antanas Bendoraitis kartu su mokytojomis Liucija Bindokiene ir Jūrate Stankevičiene išsiruošė į Vilnių- Karoliniškių muzikos mokykloje vyko festivalis „Pasaulio muzika: Baltijos šalys“. Reikėjo paruošti lietuvių, latvių ar estų kompozitoriaus kūrinį.
Tik atvažiavę rinkomės bendrai repeticijai. Specialiai šiam festivaliui buvo sukurtas kūrinys „Tautos atgarsiai“, kurį atliko jungtinis akordeonistų orkestras. Partijas buvome paruošę, liko įsijungti į bendrą orkestrą ir paklusti dirigentui. Kūrinį parašė latvis Raimunds Ungurs, kuris mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir šiuo metu dirba Karoliniškių muzikos mokykloje, beje, ir pats grojo orkestre.
Festivalio dalyvius sveikino mokyklos direktorė. O toliau- kalbėjo muzika.. Pats populiariausias festivalio kompozitorius- estas Henn Rebane, kurio kūriniai skambėjo net 8 kartus. Dauguma dalyvių buvo iš įvairių Vilniaus muzikos mokyklų, dar grojo jaunieji muzikantai iš Pakruojo, Vilkaviškio, Švenčionių. muzikos mokyklų.
Nuskambėjus jungtiniam kūriniui pasigirdo šūksniai „bravo“, „bis“, „pakartot“.Muzikantams dėkojo ir dirigentas Vladimir Voskan, ir kompozitorius Raimonds Ungurs.
O paskui- dovanėlės, bendros nuotraukos ir- smagi kelionė namo.