„Šoktinis-2019“

2019 m. vasario 23 dieną Plungės kultūros centre vyko Respublikinis liaudiškos muzikos ir šokių konkursas „Šoktinis-2019“, kuriame dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos liaudies dainų ir šokių ansamblis „Siaustinis“. Kolektyvas buvo įvertintas nominacija už puikų sceninį įvaizdį. Meno vadovas A. Pečkaitis, šokių grupių vadovės S. Jankienė, V. Jakubauskė, choro vadovė D. Balčiūnienė, kanklių ansamblio vadovė D. Venienė, liaudiškos muzikos kapelos vadovas A. Lekešys. Vertinimo komisija skyrė nominaciją geriausiems konkurso „Šoktinis“ dainininkams ansamblio „Siaustinis“ chorui, vadovė D. Balčiūnienė, chormeisterė V. Gurskienė.
Džiugi žinia: Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus Romualdo Kondroto 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. VĮ-28 Vilkaviškio muzikos mokyklos vaikų liaudies dainų ir šokių ansambliui „Siaustinis“ suteikta I meninio pajėgumo kategorija.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji- kiekvienam lietuviui brangi šventė.   Vilkaviškio muzikos mokyklos mokyklos mokiniai ir mokytojai buvomielai laukiami šiai progai skirtuose renginiuose. Antraklasė Grėtė Bieliukaitė (mokyt. Raimonda Kurauskienė) kankliavo darželyje „Buratinas, o mokytojos vadovaujamas kanklių ansamblis koncertavo Kybartų kultūros centre. Vilkaviškio kultūros centre tradiciškai buvo įteiktos laikraščio „Santaka“ nominacijos nusipelniusiems krašto žmonėms. Scenoje pasirodė saksofonininkai Rapolas ir Povilas Aušrotos ( mokyt. Romas Jakimavičius, koncertm. Arūnas Barauskas). Smuiko mokytojui Gintautui Andriulioniui teko garbė ne tik  groti Tautinės giesmės fragmentus daug metų saugotu ir puoselėtu daktaro Vinco Kudirkos smuiku, bet ir drauge su savo šeima giedoti Lietuvos himną. Renginį vedė mokytoja Raimonda Kurauskienė

,,DIDYSIS ŠOKIS’’

Vasario 14 dieną Vilkaviškio muzikos mokykloje vyko II respublikinis pianistų konkursas – festivalis ,,Grand Pas’’. Mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis pasveikino visus pianistus, linkėdamas sėkmės scenoje. Jaunieji atlikėjai skambino šokių muziką. Muzikinius kūrinius dovanojo Gustė Kiseliauskaitė 1 kl. (mokyt. A. Jasevičius), Damjana Navickaitė 2kl. ,Justė Skeltytė 4 kl., Emilija Butaitė 6 kl., Austėja Butkeraitytė 6kl., (mokyt. R. Burbulienė), Gustė Kavalėlytė 3kl., Rugilė Savokaitytė 6 kl., (mokyt. R. Lakickienė), Augustė Balčiūtė 5 kl. (mokyt. K. Beržanskienė), Liepa Vaškelytė 2 kl., Ainė De Donato 5 kl., (mokyt. L. Kazakevičienė), Ugnė Kojutytė 2 kl., Rusnė Mauručaitė 4 kl., Austėja Draugelytė 4 kl. ir Meda Geibaitytė 5 kl., (mokyt. L. Rekevičienė). Atstovauti mūsų mokyklą į Kauną išvyko Augustė Balčiūtė (mokyt. K. Beržanskienė), kur M. K. Čiurlionio dailės muziejuje laureatų šventiniame koncerte atliko O. Merikanto ,,Valsą Šopeno stiliumi’’.

                Atlikėjus vertino šventiškai nusiteikusi komisija: Dalia Balčiūnienė – Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Angelė Dumčiuvienė – Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja, Loreta Paškauskienė – vilkaviškio muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja ir Arnoldas Jasevičius – Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojas. Dėkojame visiems pianistams, jų mokytojams, komisijai, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos ir Kauno dailės gimnazijos bendruomenėms.

Kanklininkių koncertas tėveliams

Kai norisi įteikti skambančią dovaną patiems artimiausiems žmonėms, klasė gali virsti koncertų sale. Už lango karaliavo baltaplunksnė žiema, o mes prisinešėme kėdžių, susodinome ant jų mamas, tėčius, tetas, močiutes ir kankliavome iš visos širdies. Dėkojame koncertmeisterėms Daliai Matulaitienei, Sidonai Pudinskienei, Kristinai Cibulskienei.        

Mokytoja Raimonda Kurauskienė